kişi listesi

Kullanım örnekleri

kişi listesi
contact list
icon arrow

contact

Part Of Speech: noun


Definition: The act of touching physically; being in close association.


Definition: The establishment of communication (with).

Example: I haven't been in contact with her for years.


Definition: A nodule designed to connect a device with something else.

Example: Touch the contact to ground and read the number again.


Definition: Someone with whom one is in communication.

Example: The salesperson had a whole binder full of contacts for potential clients.


Definition: A contact lens.


Definition: A device designed for repetitive connections.


Definition: (by ellipsis) Contact juggling.

Example: I bought myself a new contact ball last week


Definition: The plane between two adjacent bodies of dissimilar rock.

icon arrow

contact

Part Of Speech: verb


Definition: To touch; to come into physical contact with.

Example: The side of the car contacted the pedestrian.


Definition: To establish communication with something or someone

Example: I am trying to contact my sister.

icon arrow

list

Phonetic: "/lɪst/"

Part Of Speech: noun


Definition: A strip of fabric, especially from the edge of a piece of cloth.


Definition: Material used for cloth selvage.


Definition: A register or roll of paper consisting of a compilation or enumeration of a set of possible items; the compilation or enumeration itself.


Definition: (in the plural) The barriers or palisades used to fence off a space for jousting or tilting tournaments.


Definition: A codified representation of a list used to store data or in processing; especially, in the LISP programming language, a data structure consisting of a sequence of zero or more items.


Definition: A little square moulding; a fillet or listel.


Definition: A narrow strip of wood, especially sapwood, cut from the edge of a board or plank.


Definition: (ropemaking) A piece of woollen cloth with which the yarns are grasped by a worker.


Definition: (tin-plate manufacture) The first thin coating of tin; a wire-like rim of tin left on an edge of the plate after it is coated.


Definition: A stripe.


Definition: A boundary or limit; a border.

icon arrow

list

Phonetic: "/lɪst/"

Part Of Speech: verb


Definition: To create or recite a list.


Definition: To place in listings.


Definition: To sew together, as strips of cloth, so as to make a show of colours, or to form a border.


Definition: To cover with list, or with strips of cloth; to put list on; to stripe as if with list.

Example: to list a door


Definition: To plough and plant with a lister.


Definition: To prepare (land) for a cotton crop by making alternating beds and alleys with a hoe.


Definition: To cut away a narrow strip, as of sapwood, from the edge of.

Example: to list a board


Definition: To enclose (a field, etc.) for combat.


Definition: To engage a soldier, etc.; to enlist.


Definition: To engage in public service by enrolling one's name; to enlist.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.