profundizar

Kullanım örnekleri

profundizar
deepen
icon arrow

deepen

Phonetic: "/ˈdiːpən/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make deep or deeper

Example: They deepened the well by 200 feet.


Definition: To make darker or more intense; to darken

Example: The event deepened the prevailing gloom.


Definition: To make more poignant or affecting; to increase in degree

Example: News of her death deepened my sorrow.


Definition: To make lower in tone

Example: The tuner deepened the tone of the organ.


Definition: To make more thorough or extensive.

Example: The class deepened my understanding of the subject.


Definition: To make more intimate.

Example: The shared experiences deepened our relationship.


Definition: To make more sound or heavy.

Example: The hypnotist then proceeded to deepen his trance.


Definition: To become deeper

Example: The water deepens as you go toward the middle of the channel.


Definition: To become darker or more intense

Example: The crisis deepened in the following weeks.


Definition: To become lower in tone

Example: His voice deepened with age.


Definition: To become more thorough or extensive.

Example: His skill in deciphering the texts deepened with practice.


Definition: To become more intimate.

Example: The conversation deepened and they began to truly share.


Definition: To become more sound or heavy.

Example: The new bed allowed my sleep to deepen.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.