mesaj göndermek

Kullanım örnekleri

mesaj göndermek
send message
icon arrow

send

Phonetic: "/sɛnd/"

Part Of Speech: noun


Definition: The rising motion of water as a wave passes; a surge; the upward angular displacement of a vessel, opposed to pitch, the correlative downward movement.

icon arrow

send

Phonetic: "/sɛnd/"

Part Of Speech: noun


Definition: An operation in which data is transmitted.


Definition: A messenger, especially one sent to fetch the bride.


Definition: A callout or diss usually aimed at a specific person, often in the form of a diss track.

icon arrow

send

Phonetic: "/sɛnd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make something (such as an object or message) go from one place to another.

Example: Every day at two o'clock, he sends his secretary out to buy him a coffee.


Definition: To excite, delight, or thrill (someone).


Definition: To bring to a certain condition.


Definition: To dispatch an agent or messenger to convey a message, or to do an errand.

Example: Seeing how ill she was, we sent for a doctor at once.


Definition: To cause to be or to happen; to bestow; to inflict; to grant; sometimes followed by a dependent proposition.


Definition: To pitch.


Definition: To make a successful free ascent (i.e. not relying on gear) of a sport climbing route.

Example: She finally sent the 12a after hours of failed attempts.

icon arrow

message

Phonetic: "/ˈmɛsɪd͡ʒ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A communication, or what is communicated; any concept or information conveyed.

Example: We've just received an urgent message from the President.


Definition: An underlying theme or conclusion to be drawn from something.

Example: The main message of the novel is that time heals all wounds.


Definition: (chiefly in the plural) An errand.


Definition: See messages.

icon arrow

message

Phonetic: "/ˈmɛsɪd͡ʒ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To send a message to; to transmit a message to, e.g. as text via a cell phone.

Example: I messaged her about the concert.


Definition: To send (something) as a message; usually refers to electronic messaging.

Example: Please message the final report by fax.


Definition: To send a message or messages; to be capable of sending messages.

Example: The runaway computer program was messaging non-stop.


Definition: To bear as a message.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!