kaçış rampası

Kullanım örnekleri

kaçış rampası
escape road
icon arrow

escape

Phonetic: "/əˈskeɪp/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of leaving a dangerous or unpleasant situation.

Example: The prisoners made their escape by digging a tunnel.


Definition: Leakage or outflow, as of steam or a liquid, or an electric current through defective insulation.


Definition: Something that has escaped; an escapee.


Definition: A holiday, viewed as time away from the vicissitudes of life.


Definition: Escape key


Definition: The text character represented by 27 (decimal) or 1B (hexadecimal).

Example: You forgot to insert an escape in the datastream.


Definition: A successful shot from a snooker position.


Definition: A defective product that is allowed to leave a manufacturing facility.


Definition: That which escapes attention or restraint; a mistake, oversight, or transgression.


Definition: A sally.


Definition: An apophyge.

icon arrow

escape

Phonetic: "/əˈskeɪp/"

Part Of Speech: verb


Definition: To get free; to free oneself.

Example: The factory was evacuated after toxic gases escaped from a pipe.


Definition: To avoid (any unpleasant person or thing); to elude, get away from.

Example: He only got a fine and so escaped going to jail.


Definition: To avoid capture; to get away with something, avoid punishment.

Example: Luckily, I escaped with only a fine.


Definition: To elude the observation or notice of; to not be seen or remembered by.

Example: The name of the hotel escapes me at present.


Definition: To cause (a single character, or all such characters in a string) to be interpreted literally, instead of with any special meaning it would usually have in the same context, often by prefixing with another character.

Example: Brion escaped the double quote character on Windows by adding a second double quote within the literal.


Definition: To halt a program or command by pressing a key (such as the "Esc" key) or combination of keys.

icon arrow

road

Phonetic: "/ɹəʊd/"

Part Of Speech: noun


Definition: A way used for travelling between places, originally one wide enough to allow foot passengers and horses to travel, now (US) usually one surfaced with asphalt or concrete and designed to accommodate many vehicles travelling in both directions. In the UK both senses are heard: a country road is the same as a country lane.


Definition: A road; or particularly a car, as a means of transportation.

Example: We travelled to the seaside by road.


Definition: A path chosen in life or career.


Definition: An underground tunnel in a mine.


Definition: A railway or a single railway track.


Definition: The act of riding on horseback.


Definition: A hostile ride against a particular area; a raid.


Definition: (often in the plural) A partly sheltered area of water near a shore in which vessels may ride at anchor; a roadstead.


Definition: A journey, or stage of a journey.


Definition: A way or route.

icon arrow

road

Phonetic: "/ɹəʊd/"

Part Of Speech: adjective


Definition: At the venue of the opposing team or competitor; on the road.


Definition: (Slang) Having attributes, primarily masculine, suggesting a tendency towards minor crime. Usually used by youths endearingly; glorifying crime.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.