aspa de molino

Kullanım örnekleri

aspa de molino
sweep
icon arrow

sweep

Phonetic: "/swiːp/"

Part Of Speech: noun


Definition: A single action of sweeping.

Example: Give the front steps a quick sweep to get rid of those fallen leaves.


Definition: The person who steers a dragon boat.


Definition: A person who stands at the stern of a surf boat, steering with a steering oar and commanding the crew.


Definition: A chimney sweep.


Definition: A methodical search, typically for bugs (electronic listening devices).


Definition: A batsman's shot, played from a kneeling position with a swinging horizontal bat.

Example: Bradman attempted a sweep, but in fact top edged the ball to the wicket keeper


Definition: A lottery, usually on the results of a sporting event, where players win if their randomly chosen team wins.

Example: Jim will win fifty dollars in the office sweep if Japan wins the World Cup.


Definition: A flow of water parallel to shore caused by wave action at an ocean beach or at a point or headland.


Definition: A throw or takedown that primarily uses the legs to attack an opponent's legs.


Definition: Violent and general destruction.

Example: the sweep of an epidemic disease


Definition: A movable templet for making moulds, in loam moulding.


Definition: In the game casino, the act of capturing all face-up cards from the table.


Definition: The compass of any turning body or of any motion.

Example: the sweep of a door; the sweep of the eye


Definition: Direction or departure of a curve, a road, an arch, etc. away from a rectilinear line.


Definition: A large oar used in small vessels, partly to propel them and partly to steer them.


Definition: A rowing style in which each rower rows with oar on either the port or starboard side.

Example: I am primarily a sweep rower.


Definition: (refining) The almond furnace.


Definition: A long pole, or piece of timber, moved on a horizontal fulcrum fixed to a tall post and used to raise and lower a bucket in a well for drawing water.


Definition: Any of the blades of a windmill.


Definition: (in the plural) The sweepings of workshops where precious metals are worked, containing filings, etc.


Definition: Any of several sea chub in the kyphosid subfamily Scorpidinae.


Definition: An expanse or a swath, a strip of land.

icon arrow

sweep

Phonetic: "/swiːp/"

Part Of Speech: verb


Definition: To clean (a surface) by means of a stroking motion of a broom or brush.

Example: to sweep a floor, the street, or a chimney


Definition: To move through a (horizontal) arc or similar long stroke.

Example: The offended countess swept out of the ballroom.


Definition: To search (a place) methodically.


Definition: To travel quickly.


Definition: To play a sweep shot.


Definition: To brush the ice in front of a moving stone, causing it to travel farther and to curl less.


Definition: To move something in a long sweeping motion, as a broom.


Definition: To win (a series) without drawing or losing any of the games in that series.


Definition: To defeat (a team) in a series without drawing or losing any of the games in that series.


Definition: To remove something abruptly and thoroughly.

Example: She swept the peelings off the table onto the floor.


Definition: To brush against or over; to rub lightly along.

Example: Their long descending train, / With rubies edg'd and sapphires, swept the plain.


Definition: To carry with a long, swinging, or dragging motion; hence, to carry in a stately or proud fashion.


Definition: To strike with a long stroke.


Definition: To row with one oar to either the port or starboard side.


Definition: To draw or drag something over.

Example: to sweep the bottom of a river with a net


Definition: To pass over, or traverse, with the eye or with an instrument of observation.

Example: to sweep the heavens with a telescope


Definition: (including) to vacuum a carpet or rug

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!