fiske

Kullanım örnekleri

fiske
flip
icon arrow

flip

Phonetic: "/flɪp/"

Part Of Speech: noun


Definition: A maneuver which rotates an object end over end.

Example: The diver did a couple of flips before landing in the pool.


Definition: A complete change of direction, decision, movement etc.


Definition: A slingshot.


Definition: A hairstyle popular among boys in the 1960s–70s and 2000s–10s, in which the hair goes halfway down the ears, at which point it sticks out

Example: Justin Bieber and Zac Efron are among the celebrities who wore a flip.


Definition: The purchase of an asset (usually a house) which is then improved and sold quickly for profit.

icon arrow

flip

Phonetic: "/flɪp/"

Part Of Speech: verb


Definition: To throw so as to turn over.

Example: You need to flip the pancake onto the other side.


Definition: To put into a quick revolving motion through a snap of the thumb and index finger.

Example: If you can't decide which option to go for, flip a coin.


Definition: To win a state (or county) won by another party in the preceding elections

Example: Wisconsin had been Democratic for decades, but the Republicans flipped it in 2016.


Definition: To turn state's evidence; to agree to testify against one's co-conspirators in exchange for concessions from prosecutors.

Example: The mafioso flipped on his superiors to get a lighter sentence.


Definition: To induce someone to turn state's evidence; to get someone to agree to testify against their co-conspirators in exchange for concessions.

Example: The district attorney was able to strengthen his case against the bank robber by flipping the getaway driver.


Definition: To go berserk or crazy.

Example: I'd flip if anyone broke my phone.


Definition: To buy an asset (usually a house), improve it and sell it quickly for profit.


Definition: To invert a bit (binary digit), changing it from 0 to 1 or from 1 to 0.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.