que sale con mujeres gordas

Kullanım örnekleri

que sale con mujeres gordas
heavy hitter
icon arrow

heavy

Phonetic: "/ˈhe.vi/"

Part Of Speech: noun


Definition: A villain or bad guy; the one responsible for evil or aggressive acts.

Example: With his wrinkled, uneven face, the actor always seemed to play the heavy in films.


Definition: A doorman, bouncer or bodyguard.

Example: A fight started outside the bar but the heavies came out and stopped it.


Definition: A large multi-engined aircraft. (The term heavy normally follows the call-sign when used by air traffic controllers.)

icon arrow

heavy

Phonetic: "/ˈhe.vi/"

Part Of Speech: verb


Definition: (often with "up") To make heavier.


Definition: To sadden.


Definition: To use power and/or wealth to exert influence on, e.g., governments or corporations; to pressure.

Example: The union was well known for the methods it used to heavy many businesses.

icon arrow

heavy

Phonetic: "/ˈhe.vi/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (of a physical object) Having great weight.


Definition: (of a topic) Serious, somber.


Definition: Not easy to bear; burdensome; oppressive.

Example: heavy yokes, expenses, undertakings, trials, news, etc.


Definition: Good.

Example: This film is heavy.


Definition: (late 1960s, 1970s) Profound.

Example: The Moody Blues are, like, heavy.


Definition: (of a rate of flow) High, great.


Definition: Armed.

Example: Come heavy, or not at all.


Definition: Louder, more distorted.

Example: Metal is heavier than swing.


Definition: (of weather) Hot and humid.


Definition: (of a person) Doing the specified activity more intensely than most other people.

Example: He was a heavy sleeper, a heavy eater and a heavy smoker – certainly not an ideal husband.


Definition: (of food) High in fat or protein; difficult to digest.

Example: Cheese-stuffed sausage is too heavy to eat before exercising.


Definition: Of great force, power, or intensity; deep or intense.

Example: it was a heavy storm;  a heavy slumber in bed;  a heavy punch


Definition: Laden to a great extent.

Example: his eyes were heavy with sleep;  she was heavy with child


Definition: Laden with that which is weighty; encumbered; burdened; bowed down, either with an actual burden, or with grief, pain, disappointment, etc.


Definition: Slow; sluggish; inactive; or lifeless, dull, inanimate, stupid.

Example: a heavy gait, looks, manners, style, etc.


Definition: Impeding motion; cloggy; clayey.

Example: a heavy road; a heavy soil


Definition: Not raised or leavened.

Example: heavy bread


Definition: (of wines or spirits) Having much body or strength.


Definition: With child; pregnant.


Definition: Containing one or more isotopes that are heavier than the normal one


Definition: (petroleum) with high viscosity

icon arrow

heavy

Phonetic: "/ˈhe.vi/"

Part Of Speech: adverb


Definition: In a heavy manner; weightily; heavily; gravely.

Example: heavy laden with their sins


Definition: To a great degree; greatly.


Definition: Very

icon arrow

hitter

Phonetic: "/ˈhɪtɚ/"

Part Of Speech: noun


Definition: Agent noun of hit; one who hits.


Definition: One who comes up to bat.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.