abı zambak

Kullanım örnekleri

abı zambak
mad apple (datura stramonium)
icon arrow

mad

Phonetic: "/ˈmæːd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To be or become mad.


Definition: To madden, to anger, to frustrate.

icon arrow

mad

Phonetic: "/ˈmæːd/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Insane; crazy, mentally deranged.

Example: He's got this mad idea that he's irresistible to women.


Definition: (chiefly US; informal in UK) Angry, annoyed.

Example: Are you mad at me?


Definition: Bizarre; incredible.

Example: It's mad that I got that job back a day after being fired.


Definition: Wildly confused or excited.

Example: to be mad with terror, lust, or hatred


Definition: Extremely foolish or unwise; irrational; imprudent.


Definition: (usually with for or about) Extremely enthusiastic about; crazy about; infatuated with; overcome with desire for.

Example: Aren't you just mad for that red dress?


Definition: (of animals) Abnormally ferocious or furious; or, rabid, affected with rabies.

Example: a mad dog


Definition: (chiefly Northeastern US) Intensifier, signifies an abundance or high quality of a thing; very, much or many.

Example: I gotta give you mad props for scoring us those tickets.   Their lead guitarist has mad skills.   There are always mad girls at those parties.


Definition: (of a compass needle) Having impaired polarity.

icon arrow

mad

Phonetic: "/ˈmæːd/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Intensifier; to a large degree; extremely; exceedingly; very; unbelievably.

Example: He seems mad keen on her.

icon arrow

apple

Phonetic: "/ˈæp.əl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A common, round fruit produced by the tree Malus domestica, cultivated in temperate climates.


Definition: Any of various tree-borne fruits or vegetables especially considered as resembling an apple; also (with qualifying words) used to form the names of other specific fruits such as custard apple, rose apple, thorn apple etc.


Definition: The fruit of the Tree of Knowledge, eaten by Adam and Eve according to post-Biblical Christian tradition; the forbidden fruit.


Definition: A tree of the genus Malus, especially one cultivated for its edible fruit; the apple tree.


Definition: The wood of the apple tree.


Definition: (in the plural) Short for apples and pears, slang for stairs.


Definition: The ball in baseball.


Definition: When smiling, the round, fleshy part of the cheeks between the eyes and the corners of the mouth.


Definition: A Native American or red-skinned person who acts and/or thinks like a white (Caucasian) person.


Definition: (ice hockey slang) An assist.

icon arrow

apple

Phonetic: "/ˈæp.əl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To become apple-like.


Definition: To form buds.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!