epoksi kaplama

Kullanım örnekleri

epoksi kaplama
epoxy cracking
icon arrow

epoxy

Part Of Speech: noun


Definition: A thermosetting polyepoxide resin used chiefly in strong adhesives, coatings and laminates; epoxy resin.

icon arrow

epoxy

Part Of Speech: verb


Definition: To glue with epoxy.

icon arrow

epoxy

Part Of Speech: adjective


Definition: Derived from an epoxide.

icon arrow

cracking

Phonetic: "/ˈkɹækɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To form cracks.

Example: It's been so dry, the ground is starting to crack.


Definition: To break apart under pressure.

Example: When I tried to stand on the chair, it cracked.


Definition: To become debilitated by psychological pressure.

Example: Anyone would crack after being hounded like that.


Definition: To break down or yield, especially under interrogation or torture.

Example: When we showed him the pictures of the murder scene, he cracked.


Definition: To make a cracking sound.

Example: The bat cracked with authority and the ball went for six.


Definition: (of a voice) To change rapidly in register.

Example: His voice cracked with emotion.


Definition: (of a pubescent boy's voice) To alternate between high and low register in the process of eventually lowering.

Example: His voice finally cracked when he was fourteen.


Definition: To make a sharply humorous comment.

Example: "I would too, with a face like that," she cracked.


Definition: To make a crack or cracks in.

Example: The ball cracked the window.


Definition: To break open or crush to small pieces by impact or stress.

Example: You'll need a hammer to crack a black walnut.


Definition: To strike forcefully.

Example: She cracked him over the head with her handbag.


Definition: To open slightly.

Example: Could you please crack the window?


Definition: To cause to yield under interrogation or other pressure. (Figurative)

Example: They managed to crack him on the third day.


Definition: To solve a difficult problem. (Figurative, from cracking a nut.)

Example: I've finally cracked it, and of course the answer is obvious in hindsight.


Definition: To overcome a security system or a component.

Example: It took a minute to crack the lock, three minutes to crack the security system, and about twenty minutes to crack the safe.


Definition: To cause to make a sharp sound.

Example: to crack a whip


Definition: To tell (a joke).

Example: The performance was fine until he cracked that dead baby joke.


Definition: To break down (a complex molecule), especially with the application of heat: to pyrolyse.

Example: Acetone is cracked to ketene and methane at 700°C.


Definition: To circumvent software restrictions such as regional coding or time limits.

Example: That software licence will expire tomorrow unless we can crack it.


Definition: To open a canned beverage, or any packaged drink or food.

Example: I'd love to crack open a beer.


Definition: To brag, boast.


Definition: To be ruined or impaired; to fail.

icon arrow

cracking

Phonetic: "/ˈkɹækɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The thermal decomposition of a substance, especially that of crude petroleum in order to produce petrol / gasoline.


Definition: The formation of cracks on a surface.


Definition: The production of a crack sound.

Example: the crackings of whips

icon arrow

cracking

Phonetic: "/ˈkɹækɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Great.

Example: The race started at a cracking pace.


Definition: Enjoyable.

Example: We had a cracking time.

icon arrow

cracking

Phonetic: "/ˈkɹækɪŋ/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Very, usually associated with praise.

Example: It was a cracking good show.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.