esclerosis lateral amiotrofia (ela)

Kullanım örnekleri

esclerosis lateral amiotrofia (ela)
amyotrophic lateral sclerosis (als)
icon arrow

lateral

Phonetic: "/ˈlæt.ɹəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: An object, such as a passage or a protrusion, that is situated on the side of something else.


Definition: A sound produced through lateral pronunciation (such as /l/ in lateral).


Definition: A lateral pass.


Definition: An employee hired for a position at the same organizational level or salary as their previous position.

icon arrow

lateral

Phonetic: "/ˈlæt.ɹəl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To move (oneself or something) in a lateral direction.


Definition: To execute a lateral pass.

icon arrow

lateral

Phonetic: "/ˈlæt.ɹəl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: To the side; of or pertaining to the side.

Example: Instead of a promotion, I opted for a lateral move to a similar position in the marketing department.


Definition: Non-linear or unconventional, as in, lateral thinking.


Definition: Pertaining to the left or right of the body; further from the midline.

Example: A fish senses changes in hydrodynamic pressure with its lateral line.


Definition: At right angles to a line of motion or strain.


Definition: Pertaining to sounds generated by partially blocking the egress of the airstream with the tip of the tongue touching the alveolar ridge, leaving space on one or both sides of the occlusion for air passage.

icon arrow

sclerosis

Phonetic: "/sklɪˈɹəʊsɪs/"

Part Of Speech: noun


Definition: The abnormal hardening of body tissues, such as an artery.


Definition: Inability to create change.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!