boyama veya üretim sürecindeki bir kumaşın yıkandığı, mordana batırıldığı gibi işlemlere tabi tutulduğu bir tank/çukur

Kullanım örnekleri

boyama veya üretim sürecindeki bir kumaşın yıkandığı, mordana batırıldığı gibi işlemlere tabi tutulduğu bir tank/çukur
wince pit
icon arrow

wince

Phonetic: "/wɪns/"

Part Of Speech: noun


Definition: A sudden movement or gesture of shrinking away.


Definition: A reel used in dyeing, steeping, or washing cloth; a winch. It is placed over the division wall between two wince pits so as to allow the cloth to descend into either compartment at will.

icon arrow

wince

Phonetic: "/wɪns/"

Part Of Speech: verb


Definition: To flinch as if in pain or distress.


Definition: To wash (cloth), dip it in dye, etc., with the use of a wince.


Definition: To kick or flounce when unsteady or impatient.

Example: A horse winces.

icon arrow

pit

Phonetic: "/ˈpɪt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A hole in the ground.

Example: The meadow around the town is full of old pits.


Definition: An area at a racetrack used for refueling and repairing the vehicles during a race.

Example: Two drivers have already gone into the pit this early in the race.


Definition: A section of the marching band containing mallet percussion instruments and other large percussion instruments too large to march, such as the tam tam. Also, the area on the sidelines where these instruments are placed.


Definition: A mine.


Definition: A hole or trench in the ground, excavated according to grid coordinates, so that the provenance of any feature observed and any specimen or artifact revealed may be established by precise measurement.


Definition: A trading pit.


Definition: The bottom part of something.

Example: I felt pain in the pit of my stomach.


Definition: Armpit.


Definition: A luggage hold.


Definition: A small surface hole or depression, a fossa.


Definition: The indented mark left by a pustule, as in smallpox.


Definition: The grave, or underworld.


Definition: An enclosed area into which gamecocks, dogs, and other animals are brought to fight, or where dogs are trained to kill rats.


Definition: Formerly, that part of a theatre, on the floor of the house, below the level of the stage and behind the orchestra; now, in England, commonly the part behind the stalls; in the United States, the parquet; also, the occupants of such a part of a theatre.


Definition: Part of a casino which typically holds tables for blackjack, craps, roulette, and other games.


Definition: A pit bull terrier.

Example: I'm taking one of my pits to the vet on Thursday.


Definition: A mosh pit.

Example: Because the museum was closed for renovation, the school decided to bring its fourth-graders to the pit at a Cannibal Corpse gig instead.


Definition: (law enforcement, usually used with "maneuver") A maneuver by which a police officer, by use of a police car, nudges the vehicle of a fleeing suspect enough for the suspect's vehicle to lose control and become disabled so the police officer can catch and apprehend the suspect.


Definition: The fissile core of a nuclear weapon, commonly made of plutonium surrounded by high-explosive lenses.


Definition: (hospital slang) The emergency department.

icon arrow

pit

Phonetic: "/ˈpɪt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make pits in; to mark with little hollows.

Example: Exposure to acid rain pitted the metal.


Definition: To put (an animal) into a pit for fighting.


Definition: To bring (something) into opposition with something else.

Example: Are you ready to pit your wits against one of the world's greatest puzzles?


Definition: To return to the pits during a race for refuelling, tyre changes, repairs etc.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.